DRAMA OCH DOKUMENTÄRER FÖR ALLA FORMAT,
FRÅN IDÉ TILL MANUS OCH PRODUKTION.
Ultrahuset
DOKUMENTÄR
Speltid ca 2 x 58 min
Status: Pågående produktion

Under många år bar Peder Carlsson med sig tanken om att det borde göras en dokumentär om Ultrahuset i Handen. Det går inte att underskatta den betydelse kulturföreningen Ultra, huset de höll till i och Tompa Ekens bullar, hade för punken i Stockholm och hela Sveriges musikliv mellan 1980-88. Natten innan polisen skulle storma byggnaden så brann Ultrahuset upp den 20 augusti 1988. Alla spelade där, från Ebba Grön till Black Flag. Vilka minnen bär besökare och band med sig, vad betydde huset för dem, och vad hände sen?